Powered by EverLive.net
P-Plan Norge

Trange uterom

Parkeringsløsning for trange uterom

Private parkeringer med begrenset plass, kan enkelt utvides til flere P-plasser

I urbane miljøer er det ofte begrenset med plass, noe som gir for få P-plasser. Ved å velge en heve/senke løsning kan antallet P-plasser enkelt økes.

2 etasjer Semiautomatisk parkeringsløsning
4 plasser, 2 anlegg, 1 Parkeringssystem

Vi har dine SMARTPARKING løsninger

Ring eller kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå i prosjektet.

Kontakt oss