Powered by EverLive.net
P-Plan Norge

Sykkelparkering

Bigloo sykkelparkering

Automatiske sykkelparkeringer er en sikker og plasseffektiv måte å oppbevare sykkel og utstyr i offentlige og private rom.

Å sette fra seg sykler i urbane miljøer kan ofte være risikabelt med tanke på tyveri. Dette gjør at folk bruker bil istedet for sykkel. Ved å montere automatiske sykkelparkeringer står sykkelen og utstyret sikkert, fra du setter det fra deg til du henter det igjen. For eksempel velegnet ved pendlerovergang fra sykkel til offentlig kommunikasjon.

Vi har dine SMARTPARKING løsninger

Ring eller kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå i prosjektet.

Kontakt oss