Powered by EverLive.net
P-Plan Norge

Slidere i kjellere

Muligheten til utnytte plassen for parkering optimalt.

Slidere åpner opp muligheten for å få flere biler inn på samme område og samtidig ha muligheten til å få ønsket bil ut på en enkel måte.

Ved å velge slider løsning kan du enkelt få bilene tettere, noe som gjør at antallet P-plasser øker. Dette vil øke inntjeningsmulighetene.

Vi har dine SMARTPARKING løsninger

Ring eller kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå i prosjektet.

Kontakt oss