Powered by EverLive.net
P-Plan Norge

Semi- 2 etg P-løsning

Semi 2 etg Parkeringsløsning

Semiautomatisk parkeringsløsning i 2 etasjer

Eksempel: 108 plasser, 3 linjer, 4 systemer, 1 parkeringsanlegg

Ingen faste plasser gir en mulighet for » fri flyt» (over booking), og en bedre kapasitets utnyttelse.

Vi har dine SMARTPARKING løsninger

Ring eller kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå i prosjektet.

Kontakt oss